Izaho aloha tsy azo atao hoe mpanao gazety na dia maniry te ho izany aza. Ity koa angamba tsy hoe natao ho an’ny mpanao gazety rehetra fa ho an’ny sasantsasany izay tafalatsaka amin’ny fitantarana ny tranga politika eto amintsika.

Malalaka ve ny fanaovan-gazety eto amintsika ? Araky ny fahitan’ny olon-tsotra (sa andeha atao hoe olom-pirenena) toa ahy dia malalaka ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Tsy ny firenentsika no tsy mahafeno izay zo izay fa ny orinasa fampahalalam-baovao iasan’ny mpanao gazety ihany.

Asa aloha ny mpihaino fampahalalam-baovao sy mpamaky gazety raha toa ahy fa leo an’ny zavatra lazaindry zalahy aho.

Ry zareo ao amin’ny MBS dia mpomba ny fitondrana dia tsara laza ery izay zavatra rehetra ataon’ny Filoha sy ny mpomba azy rehetra na hatrany amin’ny zavatra kely tsy dia manao ahoana akory aza. Mazava ho azy fa mody tsy tantaraina ny tsy tomombana rehetra. Dia kihana marary ho an’ny tsy mpomba. . Ohatra izao vao omaly dia nisy resaka momba ny mpivarotra eny amin’ny arabe manodidina ny Hopitaly Befelatanana – Anosy. Ekena anie fa raràna ilay ataon’ny mpivarotra e fa dia araraotina izany anomezan-tsiny ny sasany fotsiny ; izay no tena ventin’ny hafatra.

Fa angaha nareo mihevitra fa ny mpomba ny Filoha ihany no manana io toetra io ? Ny VIVA koa ohatra mba manana ho kihanina. Resaka teny Besarety izy ity. Hoe tokony aloa eny amin’ny Kominina hono ny hetra-na parking. Dia ilay fivarotana koa moa tsy nahalala dia naloa tany amin’ny Filoham-pokontany ity vola . Dia indro indray ary le kihana e : olona toa izany ve hono no hametrahan’ny Filoha fahatokisana? Nefa efa be izay fotona sy vola lany tamin’ny fampiofanana ny Sefom-pokontany manerana ny nosy izay. Hitanareo amin’izany ?

Nisy namana mpanao gazety izay niasa tao amin’ny TV Plus taloha nilaza tamiko hoe : « Izahay angaha moa mpomba an-dRatsiraka fa niasa tao dia tsy maintsy e ».

Mbola ohatra fotsiny ireo an.

Dia mba ahoana izany ny momba ny olom-pirenena ; vaovao inona marina no tokony arahany ?