Misaotra an’Andriamanitra izahay tato amin’ny FFKM tamin’ny zava-niseho teto Antanimena androany 21 Febroary 2009 dia ny fampihaonana sy ny fihaonan’ny Filoha Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina.

Misaotra ihany koa azy roalahy mianaka nanana fandavan-tena sy fahasahiana namaly ny antso nataon’ny FFKM.

Teo amin’ny fampidinihina dia ireto ny zavatra nifanarahan’ny roa tonta:

– Atsahatra ny fampiantsiana sy ny fanaratsiana ary ny fandrangitana amin’ny haino aman-jery;

– Atsahatra ny fampielezana vaovao tsy marina;

– Atsahatra ny fandrobana sy fangalarana fanan’olona   na fananam-panjakana;

– Atsahatra ny fihetsiketsehana an-dalam-be;

– Atsahatra ny fisamborana sy ny fanenjehana manana endrika politika.

Ireo no napetraka dia ny mba hanamora ny fifampidinihina satria mbola hisy indray ny fotoana hihaon’ny roa tonta.

Samy anentana ny andaniny sy ny ankilany mba ho tanteraka tokoa ireo zavatra nifanarahana ireo.

Marihina fa nizotra tam-pilaminana, tam-piralahina sy tam-panajana ary tam-patoniana izany fihaonana teo ambanin’ny fitahian’ny filoham-piangonana FFKM izany.

Ankinintsika amin’ny Tompo izao ezaka ataontsika izao satria raha tsy ny Tompo no manao ny trano dia sasa-poana izay manao azy.

Manao sonia ny filohan’ny fiangonana efatra tonta.